Du länkas automatiskt till vår nya hemsida www.stardustjazz.se


Jazzklubben STARDUST i Lund startade 1992 och har sedan dess anordnat jazzkvällar i Lunds nations nedre gillestuga.

STARDUSTs medlemmar träffas åtta gånger per år på Lunds nation, Agardhsgatan 1, i  regel en fredag i månaden under säsong för att lyssna på jazz, äta en bit mat och träffa varandra! Insläpp sker kl 19.00. Klubben är öppen för medlemmar och deras gäster.

STARDUST har 650 medlemmar med en kö för medlemskap på ca 20. Vill Du bli medlem, skicka ett mail till rolf@setton.se 180 platser finns dukade för middagsgäster, men det finns alltid plats i baren. Årsavgiften är 250 kr per person. Medlem har rätt att ta med en gäst. Ev gäster måste meddelas någon styrelsemedlem senast dagen före jazzkväll. Medlem betalar inträdesavgift på 150 kr, gäst 250 kr. Ibland kan avgiften behöva höjas.
 
Vill Du ställa Dig i kö för medlemskap, sklcka ett mail till rolf@setton.se

STARDUST samarbetar med Lunds Nation och har förmånen att få utnyttja Lunds Nations nedre Gillestuga för jazzkvällarna. Medlemmar i Nationen ställer upp, lagar mat och serverar utan ersättning för att på så sätt gynna sin nation. Därför får de gärna uppmuntras med dricks!

Musiker som vill komma i kontakt med oss kan maila svante@fam-berglund.se

Bokning: stardust@lundsnation.se     Gästanmälan: rolf@setton.se
Antal besökare sedan 2014
web counter